Viden om BYGGELEDELSE

Byggeledelse

SINUZ tilbyder at varetage rollen som byggeleder på de projekter, hvor SINUZ er totalrådgiver på projektet.

Byggelederen varetager processen med styring af gennemførelse af udførelsesfasen, bl.a. ved afholdelse af byggemøder. Her sikrer byggelederen, at byggeriets samlede tidsplan, kvalitet og økonomi lever op til det aftalte – samt dokumentationen heraf.

Byggelederen sikrer desuden koordineringen af fælles byggepladsmæssige aktiviteter og repræsenterer kunden over for entreprenørerne. Byggelederen sikrer arbejdets tilrettelæggelse og udførelse.

Vi lægger særligt vægt på klar kommunikation og information. I sager vi selv har projekteret, vælger vi ofte at lade projekterings-/projektlederen fortsætte som byggeleder på projektet. På den måde er grundlaget for valg af løsninger, projektering og udbud kendt under udførelsesfasen, og man undgår, at vigtig viden går tabt.

Ved renoveringssager har vi stort fokus på beboerinformation, og byggelederen assisteres derfor ofte af en beboerkoordinator. Beboerkoordinatoren står for kommunikationen til beboere, håndværkere og byggeleder imellem.

Byggelederen varetager også styringen af fagtilsynet, som oftest udføres af de ingeniører/teknikere, der har projekteret projektet.