Indeklima

Et godt indeklima er vigtigt for alle menneskers trivsel, både hjemme, på job, i skolen – alle steder vi færdes.

Indeklima er et komplekst og vigtigt område, der spænder bredt indover flere forskellige områder i bygningens design, indretning, opførelse, anvendelse og drift – og skal tænkes ind fra starten af projekts planlægning.

SINUZ yder rådgivning indenfor beregning af en bygnings indeklima, udarbejder indeklimasimuleringer ved hjælp af flere beregningsværktøjer som f.eks. Bsim, CFD, energirammeberegninger, dagslysberegninger, m.v.