Arbejdsmiljøkoordinering

SINUZ tilbyder rådgivning indenfor arbejdsmiljøkoordinering (AMK).

Arbejdsmiljøkoordinering hjælper bygherre med at overholde sine arbejdsmiljøforpligtelser og sikrer, at de integreres i projektet.

Arbejdsmiljøkoordineringen effektueres før projektering, under projektering og planlægning samt i udbuds- og udførelsesfasen.

I projekteringsfasen udarbejder Arbejdsmiljøkoordinatoren bl.a. grundlag for plan for sikkerhed og sundhed, samt har en koordinerende og støttende rolle i projektorganisationen, så det sikres, at hver enkelt underrådgiver opfylder arbejdsmiljøloven og rådgiverens arbejdsmiljøforpligtelser herunder:

– At der udarbejdes risikoanalyse og arbejdspladsvurdering
– At de nødvendige forundersøgelser og tilstandsvurderinger gennemføres
– At arbejdsprocesser med tunge løft er vurderet og at hertil egnede tekniske hjælpemidler er angivet
– At der foretages substitutionsvurdering af farlige stoffer og materialer

I udførelsesfasen står Arbejdsmiljøkoordinatoren for afholdelse af sikkerhedsmøder på byggepladsen, opfølgning på beslutningerne samt ajourføring af plan for sikkerhed og sundhed.

Byggeleder og Arbejdsmiljøkoordinator kan være samme person.