Projekt- og projekteringsledelse

I forbindelse med gennemførelse af vores projekter varetager vi rollen som projektleder, fagprojektleder og /eller projekteringsleder.

På de mindre projekter, hvor SINUZ er eneste rådgiver på projektet, tilknyttes der altid en projektleder. Projektlederen styrer projektet gennem projekteringsperioden, så kvalitet, tid og pris planlægges og overholdes.

Ved større projekter med flere faggrupper involveret, som arkitektydelser, konstruktioner, m.v. Her kan vi både varetage rollen som projekteringsleder for hele teamet eller som fagprojektleder for ingeniørydelserne.

SINUZ indgår i projekterne, både som totalrådgiver og som underrådgiver.

Ved Totalrådgivning er det kun nødvendigt for kunden at indgå én rådgivningsaftale. Derved lader I totalrådgiveren være ansvarlig for alle rådgivningsdiscipliner gennem hel forløbet. Som totalrådgiver tilknytter vi de nødvendige underrådgivere så som arkitektfirma, konstruktionsingeniør, landskabsarkitekt mv. samt varetager koordineringen fagene imellem. Vi har ansvaret over for kunden for disses arbejder, så kunden kun har én kontaktperson gennem hele forløbet.