Ydelser, fagtilsyn og projekter med kloak

Kloak

SINUZ yder rådgivning indenfor alle former for kloak, hhv. spildevandsinstallationer, dræninstallationer, pumpebrønde, LAR, UV-systemer, m.v. Vi rådgiver både under og omkring bygningerne på boliger, erhverv, skoler, institutioner, m.v.

Effektive kloak- og afløbssystemer har stor betydning for folkesundheden. Med de senere års klimaændringer er det blevet nødvendigt at aflede større mængder overfladevand. Afledningen sker for at forebygge skader på bygninger og installationer.

I SINUZ har vi mange års erfaring med at dimensionere og projektere kloak- og afløbssystemer. Vi sikrer at spildevand håndteres effektivt og hygiejnisk, samt projektering af overløbsbygværker og LAR, til håndtering af regnvand. Her har vi fokus på skybrudssikring og lokal forsinkelse og afledning. 

I udførelsesfasen fører vi tilsyn med de projekterede anlæg.