VVS

SINUZ yder rådgivning om VVS indenfor alle typer af VVS-anlæg, dvs. brugsvand, varmeanlæg og afløbsinstallationer. Vi projekterer nye VVS-anlæg og renoverer de eksisterende, både i boliger, erhverv, skoler, institutioner, m.v. I udførelsesfasen fører vi tilsyn med de projekterede anlæg.

Til projektering af brugsvandsanlæg har SINUZ de helt rette kompetencer og den nødvendige erfaring, der skal til, for at vælge den rigtige sammensætning af materialer sammenholdt med vandkvalitet og til projektering af den ideelle dimension så funktion, drift og energiforbrug spiller korrekt sammen. Der kan driftsøkonomisk være mange penge at spare ved anvendelse af vandbesparende armaturer og installation af et indvendigt cirkulationsanlæg (in-line), da installationsomkostningerne minimeres og varmetabet reduceres.

SINUZ projekterer varmeanlæg indenfor alle former for forsyninger, hhv. fjernvarme, naturgas, varmepumper, jordvarmeanlæg, m.v.

SINUZ projekterer afløbsinstallationer, så de bliver et velfungerende system sikret mod indtrængning af kloakrotter.

Vi har altid stor fokus på sikring mod spredning af røg og brand ved projektering af de tekniske installationer.