Teknisk granskning

SINUZ tilbyder rådgivning indenfor teknisk granskning.

Teknisk granskning kan f.eks. være en gennemgang af et udbudsprojekt, udført af et andet ingeniørfirma end SINUZ. Vi gennemgår udbudsprojektet inden det sendes i udbud. Vi laver en gennemgang og verificering af tilbuddet fra entreprenøren, der har givet tilbud på et teknisk anlæg el.lign.

SINUZ har endvidere erfaring med gennemførelse af eftersynssager for Byggeskadefonden. Arbejdets udførelse gennemgås for overholdelse af gældende love og regler, ifm. 1-års og 5-års eftersyn i almene boliger.