RAMMEAFTALE MED BYGGESKADEFONDEN

SINUZ har indgået rammeaftale med Byggeskadefonden vedrørende 1-års og 5-års eftersyn med granskning af dokumentationsmateriale, besigtigelse af byggeriet med dokumentation af svigt, indrapportering i Byggeskadefondens indberetningsportal m.m.
Rammeaftalen løb fra 2020-2022 og er herefter blevet forlænget.

Bygherre: Byggeskadefonden

Samarbejdspartnere: JJW Arkitekter, ART-TEK

Tilbage