MAGLEGÅRDSHALLEN

Tilbygning og ombygning af Maglegårdshallen. Byggeriet omfatter en ny overbygning på den eksisterende hal, der blandt andet skal huse multifunktionsrum, unge-lounge, fitnesslokale og behandlerrum. Formålet er at forbedre udfoldelsesmulighederne for hallens brugere. Projektet skal udføres under hensyn til, at de eksisterende aktiviteter kan opretholdes gennem hele byggeperioden.

SINUZ udfører følgende ydelser: Projektering og tilsyn af VVS, Ventilation, Kloak, Energi og Indeklima.

Bygherre: Gentofte Kommune

Samarbejdspartnere:  ABC Rådgivende Ingeniører, JAJA ARCHITECTS og CWN.

Tilbage