KAB NIVERØD III

Opgaven bestod i at udarbejde en fuld tilstandsrapport for afdelingen bl.a. indeholdende en teknisk gennemgang af boliger og varmecentral med fokus på krybekældre og installationer. Formålet med tilstandsrapporten var, at der i helhedsplanen også blev taget stilling til eventuelle større skader på bygningerne samt bud på kvalificerede forslag til forbedringer, der tilgodeså en bedre energiudnyttelse.

SINUZ udfører følgende ydelser: Ingeniørrådgivning vedr. tekniske installationer, tilstandsrapport, bygherrerådgivning

Bygherre: Fredensborg Boligselskab

Samarbejdspartnere: Mangor & Nagel, CWN Rådgivende Ingeniører

Tilbage