KAB FREDERIKSHOLMS KARRÉ 12

Projektet KAB FREDERIKSHOLMS KARRÉ 12 drejer sig om at forbedre sammenspil mellem de forskellige installationer i forhold til det termiske indeklima. Her står flere af installationerne til en udskiftning, og opgradering. 

Derfor udskifteres radiatoranlægget fra et 1-strengs- til et 2 strengs-anlæg, hertil udskiftes også 3 varmtvandsbeholdere i varmecentralen. Det gøres for at sikre bedre udnyttelse af varmen og returløbet på fjernvarmen.

SINUZ udfører følgende ydelser: Projektering og tilsyn af varmeanlæg, ventilation og projekt– og byggeledelse

Bygherre: AKB, København v/ KAB

Tilbage