HELLEBRO

Projektet består af ombygning og renovering af kontorbygning til en bygning for unge hjemløse mellem 18-29 år. Det nye hus vil udover værested, midlertidigt bosted og udslusningsboliger for de unge også give rum til et socialøkonomisk kontorhotel for iværksættere, freelancere og selvstændige. Det forventes at 80-100 faste daglige brugere i perioder vil bruge Hellebro som deres åndehul i en ellers kaotisk hverdag.

SINUZ udfører følgende ydelser: Projektering og tilsyn af VVS, Ventilation og Kloak samt energirammeberegninger ifm. myndighedsandragende

Bygherre: Ejendomsselskabet Hellebro v/Core Property Management PS

Samarbejdspartner: HLA Architects  

Tilbage