GRØNNEBRO

Projektet omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende nybyggeriet Grønnebro på Kløverprisvej i Hvidovre.
Grønnebro er et nyt, grønt by- og boligudviklingsprojekt med fokus på bæredygtige løsninger placeret i Hvidovre Nord. Projektet tæller ca. 180 leje- og ejerboliger fordelt på forskellige bygningstyper og -størrelser, og nedtrappes i højden fra 15 etager helt ned til 2,5 etager.
Med projektet udvikles trygge og sunde boliger, men ligeledes et socialt fælleshus, dagligvarebutik og grønne uderum, og byggeriet vil som helhed blive certificeret til DGNB-guld.

SINUZ udfører følgende ydelser: Ingeniørrådgivning vedr. energi, indeklima, kloak, VVS og ventilation.

Bygherre: AKF

Samarbejdspartnere: Mangor & Nagel Arkitektfirma, ABC – Rådgivende Ingeniører, BOGL, CK Land, Gert Carstensen, Gade & Mortensen Akustik og 360 Brandrådgivning.

Tilbage

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *