Projektet omfatter teknisk rådgivning og bistand i totalrådgivning vedr. etablering af ”Fitness for alle” i nedlagt varmecentral.

FITNESS FOR ALLE

Projektet omfatter teknisk rådgivning og bistand i totalrådgivning vedr. etablering af ”Fitness for alle” i nedlagt varmecentral. Som led i kampagnen ”Fitness for alle” skal tre fitnesscentre, omdanne og nytænke deres fysiske rammer, så de bliver inkluderende ift. mennesker med bevægelseshandicap. Kampagnens formål er at vise, hvordan fitnesscentre kan gentænkes og indrettes på nye. Innovation med udgangspunkt i designtilgangen ’universelt design’.

SINUZ udfører følgende ydelser: Rådgivning af alle nødvendige ingeniør discipliner, herunder bl.a. vand, varme, ventilation, kloak, CTS og energi.

Bygherre: Gladsaxe Kommune

Samarbejdspartnere: Force4 Architects, CWN, T-KON

Tilbage

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *