Rammeaftalen med ATP Ejendomme omfatter rådgivning og bistand ved renoveringsprojekter ifm. lejerudskiftninger, energioptimeringer, indeklimaoptimeringsprojekter, nybyggeri og bæredygtighed. Rammeaftalen er gældende på både mindre og større projekter for ATP Ejendomme.

ATP EJENDOMME

Rammeaftalen omfatter rådgivning og bistand ved renoveringsprojekter ifm. lejerudskiftninger, energioptimeringer, indeklimaoptimeringsprojekter, nybyggeri og bæredygtighed. Rammeaftalen er gældende på både mindre og større projekter for ATP Ejendomme.
Der skal leveres rådgivning og bistand indenfor, men ikke begrænset til, følgende områder bl.a.: Idéoplæg, Byggeprogram, Projekteringsledelse, IKT-ledelse, Skitseprojekt samt tilbudsliste, Dispositionsforslag, Projektforslag, Myndighedsprojekt/Myndighedsbehandling, Udbudsprojekt, Udførelsesprojekt, Byggeledelse, Driftssupport, Specialistydelser i forbindelse med drift og vedligeholdelse, Fagtilsyn, Projektopfølgning, IKT-ydelser i forbindelse med byggeri, Risikoforhold og økonomi, Forundersøgelser og planlægning mv., Arbejdsmiljøkoordinering, Rådgivning i forbindelse med udformning af udbud og kontrahering, Commissioning, som deltager, Commissioning, som Cx-leder og Generel bygherrerådgivning.

SINUZ udfører følgende ydelser: Totalrådgivning, herunder projekterings- og byggeledelse samt projektering og tilsyn på VVS, ventilation, energi og indeklima.

Bygherre: ATP Ejendomme

Samarbejdspartnere: ABC Rådgivende Ingeniører og ART-TEKGert Carstensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S samt CWN Rådgivende Ingeniører ApS samt JJW arkitekter  

Tilbage

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *