AAB AFD. 112

Udarbejdelse af byggeteknisk tilstandsrapport til brug for vurdering om mulighed for ansøgning om tilskud til gennemførelse af helhedsplan hos Landsbyggefonden. Rapporten omfatter en teknisk gennemgang af boliger, fællesområder, varmecentral m.v. med fokus på installationer, badeværelser, facader, gavle m.v. og skulle bidrage til at kortlægge de installationsmæssige- og byggetekniske udfordringer i afdelingen på hhv. klimaskærm, badeværelser, køkkener, tekniske installationer og fællesområder.

SINUZ udfører følgende ydelser: Ingeniørrådgivning vedr. tekniske installationer, byggeteknisk tilstandsrapport, bygherrerådgivning

Bygherre: AAB

Samarbejdsparnere: MOLE Arkitekter, Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører

Tilbage