SINUZ arbejder for mange typer kunder og på mange forskelligartede projekter.

Vi tilbyder vores rådgivning inden for bolig, erhverv, institutioner og laboratorier – nybyggeri, ombygning og renovering.

 

 

Nedenfor finder du et udvalg af projekter og kunder som SINUZ yder rådgivning for:

 

 

 

MAGLEGÅRDSHALLEN

Tilbygning og ombygning af Maglegårdshallen. Byggeriet omfatter en ny overbygning på den eksisterende hal, der blandt andet skal huse multifunktionsrum, unge-lounge, fitnesslokale og behandlerrum. Formålet med om- og tilbygningen er at forbedre udfoldelsesmulighederne for hallens nuværende og nye brugere. Projektet skal udføres under hensyn til, at de eksisterende aktiviteter kan opretholdes gennem hele byggeperioden.

Bygherre: Gentofte Kommune

Samarbejdspartnere:  AB Clausen, JAJA ARCHITECTS og CWN

 

 

 

 

DORTHEAVEJ 8

Nybygning af 2 kontorbygninger på Dortheavej 8, med et samlet bruttoetageareal på ca. 3500 m2. Begge bygninger opføres ud mod Dortheavej, i 3-3½ etager med fuld kælder. De nye bygninger skal tilpasses områdets identitet og passe ind i de bygningstyper der ligger i området..

Bygherre: AKF Holding

Samarbejdspartnere:  KANT, Niels Lützen, DJ&Co og CWN

 

 

 

 

LÆHEGNET

Nybygning af 14.300 m2 boligbyggeri i Albertslund, bestående af rækkehuse i op til to etager og etagebyggeri i op til 5 etager.

Bygherre: SVANEN

Samarbejdspartnere:  Adserballe & Knudsen, P+P arkitekter, AB Clausen og CWN

 

 

 

 

 

ÅBOULEVARD 53

Projektet består af ombygning af eksisterende bygning i 5 etager, hvoraf stueetagen udgør den ene. Efter ombygningen indeholder ejendommen 10 moderne lejligheder på mellem 50 og 112 m2. Boligerne er alle gennemlyste med en eller flere altaner.

Bygherre: 53 Aps

Samarbejdspartnere:  JJW, Art-Tek og CWN

 

 

 

 

 

EF NEERGÅRDSPARKEN

Projektledelse omhandler udskiftning af afløbs- og brugsvandsinstallationer.

Ejerforeningen består af 168 lejligheder fordelt på 4 blokke på 3 etager.

Bygherre: EF Neergårdsparken

Kunde og samarbejdspartner: Hartvig Consult Rådgivende Ingeniører

 

 

 

 

 

HELLEBRO

Projektledelse og projektering i forbindelse med ombygning og renovering af kontorbygning til bygning for administration, kontorhotel og herberg.

Ejendommen bliver værested og midlertidigt bosted for unge hjemløse.

Bygherre: Ejendomsselskabet Hellebro v/Core Property Management PS

Samarbejdspartnere:  HLA Architects

 

 

 

 

 

LILLE KANNIKESTRÆDE

Projektet består af etablering af ny elevator samt ombygning og etablering af eksisterende lejligheders køkken og badeværelse. I forbindelse med nedrivning af mellembygningen, hvor den fremtidige elevator skal placeres, nedlægges lejlighedernes nuværende badeværelser. mellembygningen binder det fredede forhus og baghuset sammen.

Bygherre: Stiftelsen Krigsråd Mørks Minde

Samarbejdspartnere:  arkitektstudio, Art-Tek og CWN

 

 

 

 

 

ATP EJENDOMME

Rammeaftale omfattende teknisk rådgivning og bistand vedrørende følgende ydelser:

Bygningsautomatik, CTS, KNX, Bygnings-el, Bygningskonstruktioner, Atmosfærisk og termisk indeklima, Indeklima i erhvervsejendomme, Brandrådgivning, Køling, VVS installationer, Tilsyn, Byggeledelse, Commissioning af tekniske anlæg, certificering af brand og konstruktioner, 3D projektering, projektledelse samt Akustik

Bygherre: ATP Ejendomme

Samarbejdspartnere:  Konstruktionsingeniører AB Clausen og Art-Tek, El-ingeniørfirmaerne Gert Carstensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S samt CWN Rådgivende Ingeniører ApS samt JJW arkitekter

 

 

 

 

 

MAGASIN EJENDOMME

Rammeaftale omfattende teknisk rådgivning og bistand vedrørende bygherrerådgivning, teknisk granskning, projektering og tilsyn omhandlende VVS, el, kloak, ventilation, energi og indeklima

Bygherre: Magasin Du Nord

Samarbejdspartnere:  El-ingeniørfirmaerne Gert Carstensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S samt CWN Rådgivende Ingeniører ApS

 

 

 

 

 

HEDEGÅRDENS VARMECENTRAL

Udarbejdelse af årsberetning og varmeregnskab

Bygherre: Boligselskabet Baldersbo

 

 

 

 

 

AKB GULDBERGS HAVE

Fejlfinding i brugsvandanlæg samt udarbejdelse af notat.

Bygherre: Ejerforeningen Guldbergs Have v/KAB

 

 

 

 

 

BALDERSBO AFD. 12 – VARMECENTRALER

Teknisk rådgivning i forbindelse med ombygning af 7 beholderrum i afd. 12.

Bygherre: Boligselskabet Baldersbo

 

 

 

 

EUROPASKOLEN

Deltagelse i commissioning som Cx-assistent i forbindelse med aflevering og overdragelse af nybygget skole i Carlsberg Byen.

Kunde: BAM Danmark A/S

 

 

 

 

BO-VEST GADEKÆRET

Projektet omhandler skimmelsanering og ombygning af ventilationsanlæg, i to faser:

1. Bygherrerådgivning, teknisk rådgivning og bistand ifm. syns- og skønssag

2. Udarbejdelse af projekt samt tilsyn med skimmelsanering samt ombygning af eksisterende ventilationsanlæg. Arbejdet udføres i etaper.

Gadekæret består af 646 boliger.

Bygherre: Bo Vest

 

 

 

 

ÅLEKISTEVEJ UNGDOMSBOLIGER

Projektering og tilsyn af tekniske installationer og energiberegninger i forbindelse med nybyggeri af ca. 900 m2 ungdomsboliger.

Samarbejdspartnere: ZESO Architects, AB Clausen og Gert Carstensen Rådgivende Ingeniørfirma

 

 

 

 

HIMMELEV GYMNASIUM

Projektering og fagtilsyn i forbindelse med renovering af omklædningsfaciliteter.

Bygherre: Himmelev Gymnasium

Samarbejdspartnere: Mangor & Nagel Arkitektfirma og CWN Rådgivende Ingeniører

 

 

 

 

KAB FREDERIKSHOLMS KARRÉ 12

Projektering, projekt- og byggeledelse i forbindelse med udskiftning af radiatoranlæg, ombygning af varmecentral samt omlægning af eksisterende ventilationsanlæg.

Bygherre: Boligselskabet AKB v/KAB

 

 

 

 

RAMLØSE BØRNEBY

Projektet omhandler ombygning af eksisterende skolebygning, bygning 4, til dagskole for autistiske børn. Ombygningen blev udført i tæt samarbejde med bygningens kommende brugere, med fokus på de særlige krav der er til indretningen til denne børnegruppe. Ombygningen omhandlede køkken, toilet- og badegrupper samt flere klasseværelser.

Bygherre: Gribskov Kommune

Samarbejdspartnere: JJW Arkitekter

 

 

 

 

KU UNILAB PANUM

Bygherrerådgivning og projektledelse for KU vedrørende KU Panum samlet UNI-lab renovering.

Projektet omhandler genopretning af laboratorier i Panums bygning 12, 18 og 24 opdelt i 3 etaper.

Bygherre: Københavns Universitet (CAS)

 

 

 

 

LIDL EMDRUP

Bygherrerådgivning vedr. tekniske installationer i nybyggeri.

Bygherre: Fiedler & Lundgreen A/S

 

 

 

 

PILEHAVEHUS

Projektering og fagtilsyn i forbindelse med nybyggeri af to nye tidssvarende boligblokke med ældreboliger i tilknytning til Pilehavehus.

Bygherre: Vallensbæk Kommune

Samarbejdspartnere: ZESO Architects, AB Clausen og Gert Carstensen Rådgivende Ingeniørfirma

 

 

 

 

 

 

A/B HOLDBERGSGADE 7-7A

Projektering, fagtilsyn og byggeledelse vedrørende etablering af ny varmecentral der forsyner 11 lejligheder samt erhvervslokale i stueetagen.

Bygherre: A/B Holbergsgade 7-7A

 

 

 

 

 

 

VUC HVIDOVRE

Projektforslag og budgettering i forbindelse med ombygning og renovering af undervisningslokaler herunder etablering af nye ventilationsanlæg, ny belysning m.m.

Bygherre: HF & VUC København

Samarbejdspartnere: JJW Arkitekter

 

 

 

 

 

 

LINDGREENS ALLÉ

Udarbejdelse af energirammeberegninger samt kloakprojekt i forbindelse med nybyggeri af ca. 15.000 m² boliger, ungdomsboliger og erhverv.

Bygherre: CL Construction

 

 

 

 

 

 

BAM DANMARK

Konsulentarbejde ifm. tilbudsgivning samt teknisk sparring.

Projekteringsledelse samt udarbejdelse af proces- og organisationsbeskrivelser m.v. i forbindelse med totalentreprisetilbud samt teknisk sparring på diverse projekter

 

 

 

 

 

 

CURA VVS

Konsulentarbejde i forbindelse med tilbudsgivning.

Projektledelse og udarbejdelse af proces- og organisationsbeskrivelser, m.v. i forbindelse med entreprisetilbud på flere rammeaftaler.

 

 

 

 

 

 

 

 

SINUZ ApS - VÆRKSTEDET - Finsensvej 78, 2000 Frederiksberg - CVR nr. 39157160